ROBERT GONTKIEWICZ

Efektywność IT i funkcji wsparcia

 

O mnie

 • 14 lat na rynku doradztwa i szkoleń, ostatnie 4 lata jako zarządzający firmą
 • Członek zarządu itSMF, współzałożyciel HDI Poland,
 • Członek ISACA i kilku innych organizacji
 • Współorganizator i członek Jury konkursu Lider Wsparcia IT
 • Przez ostatnie 10 lat ponad 30 projektów zrealizowanych osobiście i kilkaset przeszkolonych osób
 • Ekspert w Zarządzaniu usługami IT (ITSM) (ponad 12 lat doświadczenia)
 • Wiedza i praktyka także w obszarach Governance IT, Security, Project Management

 

 

Takie są fakty

 • Twoja organizacja „urosła” a IT za nią nie nadąża
 • mimo mnóstwa włożonej uwagi i środków IT nie działa efektywnie
 • Komunikacja i usługi działów wsparcia mogą być jeszcze bardziej efektywne
 • Wdrożenie nowego rozwiązania nie zawsze kończy się sukcesem i co najważniejsze nie jesteś pewien że POMOŻE Twoim ludziom

 

 

Co gwarantuję

 • Twoje IT będzie wspierało i stymulowało biznes a nie tylko rozwój technologii
 • Funkcje wsparcia będą działały sprawnie i efektywnie (administracja, zakupy, kadry i płace, szkolenia, prawny, marketing, komunikacja)
 • Koszty tych komórek będą:
  -mniejsze bo dobrze zorganizuję i zarządzę tym obszarem
  - dopasowane do realnych potrzeb, możliwości i ograniczeń biznesu
 • Twój biznes będzie działał efektywniej bo zapewnię jasne i klarowne reguły
  i komunikację z IT

 

 

 

Moje zasady

 • Skupić się na biznesie klienta – dostarczać rozwiązania problemów a nie „pudełka”
 • Wszystko może być usługą - da się ją opisać, zwymiarować wycenić i optymalizować
 • IT ma być wsparciem i automatyzacją biznesu a nie hamulcowym
 • Z pokorą podchodzić do metodyk i gotowców
 • Używać rozwiązań optymalnych w których wykorzystywane jest minimum 60% funkcjonalności

 

 

 

Oferta

 • Efektywność w IT
  (usługi, procesy, finanse, ludzie, technologie, zarządzanie)
 • Efektywność Działów Wsparcia
  (procesy, zgłoszenia, narzędzia, usługi, finanse, ludzie)
 • Wsparcie wdrożenia projektów / zabezpieczanie zmian
  (komunikacja, role, metody, narzędzia)
 • Governance w IT
  (realna i wdrażalna strategia IT dostosowana do potrzeb biznesu)
 • IT zrozumiałe dla Biznesu
  (model usługowy, negocjacje, uzgadanianie warunków, uspójnianie słownika)
 • Bezpieczeństwo w IT
  (bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania, analiza ryzyka)